Discuto is Loading your document from Drive

It can take a while depending on the size of the document..please wait

Discuto is submitting your document

It might take a while depending on the size of the document you uploaded..

Discuto is creating your discussion

Please do not close this window.

Discuto is submitting your comment

Did you know you can vote on comments? You can also reply directly to people's comments.

Your invites are being queued for sending

This might take some time depending on the number of invites, please do not close this window.

Discuto

Discuto

Устав ДЕОС - глава първа

Starting: 10 Mar Ending

0 days left (ends 17 Mar)

Go to discussion, participate and give your opinion

description

За да не разводняваме излишно дискусията (пък и ще стане прекалено голям документ онлайн) ще пускаме главите на устава като отделни дискусии. Тази е първата, която описва най-общо какво е ДЕОС

Further info

Status: Closed
Privacy: Public

CONTRIBUTORS (17)

+-1
_

P1

Статут и наименование - „ДЕОС“ е гражданско обединение, регистрирано в духа на Конституцията на България и съгласно разпоредбите на Закона за политическите партии.

Add/View comments (4)

people_imgpeople_imgpeople_imgpeople_img

P2

Седалище и адрес - „ДЕОС“ е с адрес на регистрация ......... и седалище ...........

Add comment

P3
V01
Author: DEOS Bulgaria Date: 16 March 2014

Символи - Символите на „ДЕОС“ са лого и слоган. Логото на Движението е ...... Слоганът на Движението е „..............“ (може би ще е добре да обявим и конкурс за слоган или в краен случай ще останем без такъв и така ще запишем в устава)

Add/View comments (3)

people_imgpeople_imgpeople_img

P4
V01
Author: DEOS Bulgaria Date: 16 March 2014

Ценности - Движението и неговите членове и симпатизанти припознават ценности, които са основополагащи за фунционирането на държавата и обществото: Прозрачност и почтеност – Почтеното поведение създава достойното общество, а почтено поведение се създава чрез прозрачност в публичната сфера. Основни механизми за това са отговорността на публичните личности и тяхната отчетност. Ефективност и ефикасност – ние търсим истинските проблеми, задаваме верните въпроси и предлагаме правилните решения в точното време. Толерантност и сила на многообразието -върху уважението и толерантността поставяме основата на разбирателството. Семейството е една от основите на социалната ни среда. Патриотизъм - Ние вярваме във възможността да бъде формулиран национален идеал, който се основава върху личното благополучие на всеки гражданин и свободата на неговата инициатива. Работа в полза на обществото - Ние осъзнаваме силата на безкористната помощ за нуждаещите се и обществото и работим без възнаграждение в полза на неправителствени организации, неформални групи или движения.

Add comment

P5

Цели - „ДЕОС“ работи за: 1) Създаване на силно общество от благоденстващи и свободни граждани, които поемат отговорност за собственото си развитие и благополучие в условията на справедлива законова, данъчна и нормативна система 2) Преосмисляне и промяна на моделите за социална защита, гарантирането на здравеопазването, образование, осигуряването на безопасност, достъпът до ефективен и безпристрастен съдебен процес 3) Де-централизиране на вземането на решения, овластяване на колективните органи за местно самоуправление, опростяване на йерархичните структури в органите на държавното управление

Add/View comments (2)

people_imgpeople_img

P6
V01
Author: DEOS Bulgaria Date: 16 March 2014

Механизми за постигане на целите - За постигането на поставените цели, ДЕОС ще работи за предлагането, обсъждането, приемането и прилагането на устойчиви и справедливи регулации, гарантирани от образована и компетентна администрация и контролирани от независима, бърза и безпристрастна съдебна система. Това става чрез: 1) Участие в управлението на държавата, областите и общините за реализиране на целите 2) Изработване на правила и регулации след вътрешни дискусии, законодателна инициатива и промяна на подзаконови нормативни актове 3) Създаването на максимално ефективни експертни работни групи, които да изработват ясно дефинирани позиции 4) Използването на всички допустими от законите методи и средства за оказване на активен граждански контрол върху структурите на законодателната и изпълнителната власт

Add comment